пн-пт: 09:00 - 18:00

Політика конфіденційності

Політикаконфіденційності та захистуінформації

Залишаючидані на сайті keenters.com, Ви погоджуєтеся з Політикоюконфіденційності та захистуінформації.

 

захистданих

Адміністрація сайту keenters.com (далі Сайт) не можепередатиаборозкритиінформацію, наданукористувачем (даліКористувач) при реєстрації і використанніфункцій сайту третім особам, крімвипадків, описанихзаконодавствомкраїни, на територіїякоїкористувачведе свою діяльність.

 

Отриманняперсональноїінформації

Для комунікації на сайтікористувачзобов'язаний внести деякуперсональнуінформацію. Дляперевіркинаданихданих, сайт залишає за собою право вимагатидоказиідентичності в онлайн або офлайн режимах.

 

Використанняперсональноїінформації

Сайт використовуєособистуінформаціюКористувача для обслуговування і для поліпшенняякостіпослуг, щонадаються. Частинаперсональноїінформаціїможе бути надана банку абоплатіжнійсистемі, в разі, якщонаданняцієїінформаціїобумовлено процедурою переказукоштівплатіжнійсистемі, послугамиякоїКористувачбажаєскористатися. Сайт докладаєвсіхзусиль для збереження в цілостіособистихданихКористувача. Особистаінформаціяможе бути розкрита у випадках, описанихзаконодавством, або коли адміністрація буде вважатиподібнідіїнеобхідними для дотриманняюридичноїпроцедури, судового розпорядженняабо легального процесунеобхідного для роботиКористувача з Сайтом. В іншихвипадках, ні при якихумовах, інформація, яку Користувачпередає Сайту, не буде розкритатретім особам.

 

комунікація

Після того, як Користувачзалишивдані, вінотримуєповідомлення, яке підтверджуєйогоуспішнуреєстрацію. Користувачмає право в будь-який момент припинитиотриманняінформаційнихбюлетенівскориставшисьвідповіднимсервісом в Сайті.

 

посилання

На сайтіможутьміститисяпосилання на іншісайти. Сайт не несевідповідальності за зміст, якість і політикубезпекицихсайтів. Дана заява про конфіденційністьвідноситьсятільки до інформації, розміщеноїбезпосередньо на сайті.

 

Безпека

Сайт забезпечуєбезпекуобліковогозаписуКористувачавіднесанкціонованого доступу.

 

Повідомлення про зміни

Сайт залишає за собою право вноситизміни в Політикуконфіденційності без додатковихповідомлень. Нововведеннянабираютьчинності з моменту їхопублікування. Користувачіможутьвідслідковуватизміни в Політиціконфіденційностісамостійноабо в особливихвипадкахотриматиповідомлення про зміни на свій e-mail.